Πιστοποιήσεις

Παραγωγή & Τυποποίηση

Η γραμμή παραγωγής μας καθώς και η διαδικασία τυποποίησης των προϊόντων μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων:

  • ISO 22000:2018
  • AGRO PARTNERSHIP CRETE